Bestyrelsen
W1siziisijiwmjavmdevmtyvng41mzh0anhndl9ta19ybwjpbgxlzgvfmjaymf8wmv8xnl9rbc5fmteumtmumtaucg5nil1d?sha=dc27f9e49dd57a7e
Bestyrelsen 2020

Formand Susanne Gade Clausen 2991 8184 formand.badminton@øbg.dk
Kasserer Jørn C. Tidemann 5193 0080 kasserer.badminton@øbg.dk
Medlem  
Jonas L. Rohde 4124 3751Vision

ØBG Badminton vil med sit virke fremme sundhedenfællesskabet og den personlige udvikling, såvel sportsligt som menneskeligt, for alle sine medlemmer. ØBG Badminton vil være en attraktiv klub for alle badmintonspillere, uanset niveau, alder og ambitioner.

De 3 grundpiller: Fællesskab, Sundhed og Udvikling


Fællesskab

Værdier:
ØBG Badminton vil give mulighed for at finde og udvikle gode venskaber. - ØBG Badminton vil fremme holdånd, god opførsel og respekt for fællesskabet, herunder at passe på tingene og hinanden. - ØBG Badminton vil være én fælles badmintonafdeling, med 2 geografiske områder. - ØBG Badminton er for alle der vil spille badminton. - ØBG Badminton vil bidrage til hovedforeningsarbejdet, på områder med tydelig synergieffekt.

Målsætninger:
- Vi vil lægge vægt på deltagelse i holdturnering.
- Vi vil have tilbud om spillertøj.
- Bestyrelsens sammensætning skal være balanceret efter geografi og medlemssammensætning. Vi skal arbejde på at bestyrelsen sammensættes efter forholdet mellem Balle/Buskelund, forholdet mellem små/store børn og klubspillere/motionister.

- Vi vil have en række aktiviteter, der støtter op om fællesskabet. Gerne af social karakter.
- For at fremme fællesskabet i ØBG generelt, tilstræber vi at bruge klubbens faciliteter til badmintons aktiviteter og møder.

Sundhed

Værdier: - Ved ØBG Badmintons ungdoms-arrangementer, skal sundhed være et element. Det vil sige at indtagelse af slik og usund kost ikke støttes af foreningen. - Sundhed må godt koste.


Målsætninger:
Vi vil støtte salg af sportsboller, frugt o. lign. til arrangementer i foreningen, f.eks. ØBG Cup.

Værdier: -ØBG Badminton vil have plads til alle der vil spille badminton, uagtet niveau. -ØBG Badminton ser talentudvikling som en del af medlemsfastholdelse, trænerrekruttering og foreningsudvikling. -Det skal være let og sjovt at være træner/leder i ØBG Badminton.

Målsætninger:
-Talenter skal tilbydes ekstra træning. Delvist for at fastholde talenterne i klubben og delvist for at kunne bringe talenter op på højere niveau.
-Vi vil bruge såvel økonomiske som organisatoriske midler, til at udvikle trænere og spillere, f.eks. ved at hyre ekstern hjælp og ved at tilbyde trænere og ledere deltagelse i kurser.
-Der skal udarbejdes en træningsmanual, evt. i samarbejde med eksterne, som dækker en sæsons træningsøvelser for hhv. små og store børn. Vi lægger vægt på, at leg er en del af sporten.

Fundamentet frivillighed

Værdier: Bestyrelsesarbejde og træning i ØBG Badminton ledes af frivillige, der giver en del af deres fritid for at sikre et godt klubmiljø. Medlemsinteresser, der ikke repræsenteres ved frivilligt arbejde, deltagelse eller bestyrelsesarbejde kan ikke forventes prioriteret, men vil blive tilset i det omfang ressourcerne rækker. -ØBG Badminton skal støtte enkeltaktiviteter, drevet af andre interessenter, hvis aktiviteten er forenelig med en eller flere af klubbens 3 grundlæggende værdier. Støtten kan være af såvel økonomisk som organisatorisk karakter. -ØBG Badminton skal være en forening, der kan tiltrække frivillig arbejdskraft.

Målsætninger:
-Der skal udarbejdes en årsplan for aktiviteter.
-Der skal udarbejdes en bestyrelsesmanual, der beskriver bestyrelsens roller og de tilknyttede opgaver.